Skriv ut

Malma Gård

På Malma Gård får du möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering genom olika praktiska arbetsuppgifter inom trädgård, odling (i växthus och på friland), skötsel av en hälsoträdgård, biodling, röjning mm I arbetsuppgifterna ingår plantering, omskolning av växter, ogräsrensning, gräsklippning, vattning och mycket annat.
Vi är till för Dig som av olika skäl har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid och
målet är att du ska komma tillbaka till ett arbete.
Du har en egen konsulent på AMA Jobbcentrum som följer upp din plan utifrån dina förutsättningar och behov.

Kontakpersoner:
Enhetschef Monika Lindh Tfn: 021 - 39 25 47
Arbetsrehabiliterare Erik Nilsson Tfn: 021 - 39 43 68
Arbetsledare Eva Karlsson
Tfn: 021 - 39 15 34
Arbetsledare Inga-Lill Lindström Tfn: 021 - 39 43 17

Sidan uppdaterades 2017-04-03