Skriv ut

Samordningsteam Västerås

Upplevelsegruppen där verksamheten sker i grupp om åtta, med naturupplevelser och gruppsamtal som modell. Här anpassas verksamheten efter årstiderna och vad naturen har att erbjuda och utforska.

Odlingsgruppen där deltagaren prövar sin arbetsförmåga genom att jobba med odling i växthus och på friland, anläggning, design, beskärning och skötsel av skogsmark, exempelvis röjning av sly.

Salixgruppen riktar sig till unga vuxna från 16 till 29 år, med behov av motivationsinsatser. Gruppen har odlingsaktiviteter på Malma gård och djuraktiviteter på lantgård.

Tilia är en ny grupp på sex deltagare, för människor med utmattningssyndrom. Verksamhet två eftermiddagar i veckan. Här ingår samtal, mindfullnes och olika upplevelser i naturen.

Målet med projektet är att:
Flertalet av deltagarna ska ta avgörande steg mot arbetsmarknaden och av dem förväntas minst 30 % gå till egen försörjning eller studier efter avslut i projektet.

Syftet med projektet är:
Att utveckla naturunderstöd rehabilitering i Västerås stad, samt att öka rehabiliterings-potentialen hos personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som på sikt ska kunna försörja sig själva.

Verksamheten:
Aktiviteter och arbetsuppgifter i trädgård, växthus, park- och skogsmiljö, med allt som säsongen har att erbjuda, exempelvis plantering, anläggning, skötsel och rekreation. I verksamheten finns samtalsstöd i grupp eller enskilt, arbetsförmedlare och sjukgymnast. Alla insatser anpassas efter individuella behov.

För vem?
Projektet vänder sig till personer som bor i Västerås och är mellan 16 och 64 år, alla med det gemensamt att de har offentlig försörjning och som av olika skäl står utanför arbets-marknaden.

Var finns vi?
Malma gård, norr om Västerås är där Odling- Salix- och Tiliagruppen har sin verksamhet. Upplevelsgruppen utgår ifrån Rytterne, söder om Västerås.

Inväg till Samordningsteamet Västerås:
Handläggare på utbetalande myndighet gör en skriftlig ansökan till någon av koordinatorerna i projektet. Ansökan kommer därefter att behandlas i en Urvalsgrupp, där representanter från alla inblandade myndigheter ingår. Därefter återkopplar koordinatorerna till anvisande handläggare och deltagaren bjuds in till ett möte.
Koordinator: Catrin Nilsson 010-11 92 146

Ladda ner ansökan här

Hitta till oss

Adress: Malma 1 Västerås, se karta

Kontakpersoner:
Enhetschef Monika Lindh Tfn: 021 - 39 25 47
Koordinator Catrin Nilsson Tfn: 010-11 92 146

Sidan uppdaterades 2017-03-08