Skriv ut

Samordningsteam Västerås

Samordningsteam Västerås finns för dig mellan 16 och 64 år som är skriven i Västerås och är i behov av samordnat stöd i en arbetslivsinriktad rehabiliteringsplanering. Vi har individens fokus i fokus och arbetar för ett långsiktigt resultat vad gäller arbete och egen försörjning. Vi har ca 111 årsplatser fördelat över de olika insatserna och har vi för tillfället fullt i alla grupper erbjuder vi plats i Foajén.

 

Vi erbjuder:

Djur- och naturunderstödd arbetslivsinriktad rehabilitering

Individuellt anpassad vägledning i grupp

Stöd av ett professionellt team med arbetsrehabiliterare, arbetskonsulent, arbetsförmedlare, handläggare från försäkringskassan och terapeut

Tydlig planering utifrån Dina behov och förutsättningar med syfte att på sikt erhålla arbete och egen försörjning

Möjlighet till arbetsträning/arbetsprövning/praktik

 

Våra insatser:

Inriktning Trädgård innebär att Du vid Malma Gård har möjlighet att vistas i Hälsoträdgården, plantera och sköta om trädgården, ha en odlingslott, delta i aktiviteter i växthuset, vara delaktig i tillverkning av honung och hantering av våra bin. Det gör Du tillsammans med andra insatser och stöd av teamet enligt Din planering. Insatsen innebär också att arbetspröva på en arbetsplats. Om Du behöver finns möjlighet att delta upp till 12 månader.

 

Inriktning Upplevelser innebär att Du deltar i en gruppverksamhet i 8 veckor med upplevelser i naturen och samtal i grupp. Med stöd av teamet övergår Du efterföljande 8 veckor till en arbetsprövning på en arbetsplats.

 

Salixgruppen är en insats med djurinriktning där Du 1-2 dagar i veckan är på en lantgård med hästar och andra djur. Förutom det har Du din egen planering med lämpliga insatser med stöd av teamet.

Om Du behöver finns en möjlighet att delta upp till 12 månader. Riktar sig främst till Dig mellan 16-29 år.

 

MAC (Motivera-Aktivera-Coacha) är en insats som erbjuder individuellt anpassad gruppvägledning. Syftet att få vägledning och övergå till en arbetsprövning. Du har ett nära coachande stöd och målet är att närma Dig studier och/eller arbete. Finns möjlighet vid behov att delta upp till 12 månader. Insatsen är lokaliserad i Västerås centralt.

 

Foajén finns för Dig som blivit antagen till den insats Du ansökt men som för tillfället har fullt. I Foajén träffar Du personal från Samordningsteamet 1-2 gånger i veckan och påbörjar din planering inför kommande start.

 

Du ansöker till oss genom att…

... tillsammans med Din handläggare vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerås stad eller Region Västmanland fyller i en ansökan och ett samtycke. Ansökan kommer därefter att behandlas i en urvalsgrupp där representanter från alla myndigheter ingår. Du och Din handläggare får efter det en återkoppling om startdatum.

 

Klicka på länken för att ladda ner ANSÖKAN MED SAMTYCKE. Du kan via länken också få information om Samordningsförbundet Västerås som finansierar verksamheten och mer om Samordningsteamets verksamhet.

 

För mer information kontakta:

Verksamhetschef Helena Clementson , 021-39 11 05

Verksamhetsledare Eva Winberg, 021-39 90 80

Verksamhetsamordnare Catrin Nilsson, 010-119 21 46

Vi finns på adress Malma 5, Västerås se karta

Följ oss på Facebook; Samordningsteam Västerås och på Instagram;  samordningsteamvasteras


Sidan uppdaterades 2018-04-19