Skriv ut

Verksamhet VIA


Målgrupp:
Den individ som själv identifierar sig som tillhörande någon av de nationella minoriteterna (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalningar) och som är bosatta i Västerås.

Två inriktningar:

  • Vuxenspåret (arbetsför ålder).
  • Barn- och ungdomsspåret.


Arbetar med deltagare på individ och gruppnivå samt med infomation och stöd till andra verksamheter och organisationer

 

Uppdraget


Uppdraget baseras bla på:

  • Regeringen ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012 – 2032” där det övergripande målet är att: ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”.
  • Västerås stad ”Handlingsplan för romers rätt – en lokal strategi för romers inkludering i Västerås”.

 

Via arbetar med att:

  • Vägleda och stödja romer till utbildning och arbete.
  • Verka uppsökande och stödjande till andra myndigheter, bland annat Socialtjänst och skola, i syfte att öka kunskaper om romer samt skapa samverkansformer.
  • Vid behov vägleda och stödja romer till bland annat Socialtjänstens- och Hälso- och sjukvårdens insatser. Särskilt fokus skall ligga på romska kvinnors hälsosituation.
  • Förmedla samhällsinformation och därigenom öka förståelsen för samhällsstrukturer och samhällsutveckling.
  • Arbeta för att öka romska barn- och ungdomars delaktighet i idrotts- och föreningslivskultur.

Kontakta oss:

Frida Andersson
Konsulent
Tfn: 021 - 39 16 04
E-post: frida2.andersson[at]vasteras.se


Anna Berger
Konsulent 
Tfn: 021 - 39 16 03
E-post: anna.berger[at]vasteras.se 

Roza Huczko
Samhällsvägledare
021 - 39 21 32
E-post: roza.huczko[at]vasteras.se

 

Marko Grönfors
Samhällsvägledare
021 - 39 74 22
E-post: marko.gronfors[at]vasteras.se

 


Sidan uppdaterades 2017-08-30