Skriv ut

Malma Allservice

En omfattande vedförädling finns, vilken innehåller uppgifter som kapning, klyvning och paketering av ved.

Här kan du arbeta med vedhantering (kapa, klyva och paketera ved).

Besöksadress: Malma såg, 021-39 43 66
Öppettider: Måndagar jämna veckor 07:00 - 11:30, övriga veckodagar 07:00 - 15:30

Arbetsledare: Johan Hallberg tfn: 021-39 43 66
Avdelningschef: Joakim Stål
tfn: 021-39 22 83

Sidan uppdaterades 2017-04-24