Skriv ut

Arbetsplatsförlagt lärande

APL är ett sätt att kunna lära in sig på olika områden i ett företag och på detta vis bli anställningsbar.
Förutsättningen är att en introduktionspraktik på två veckor fungerat bra och att det föreligger ett anställningsbehov på företaget. Det kan i synnerliga fall vara något annat skäl för APL.

  • Det skall göras en "utbildningsplan" innan start av APL där det framgår vad den enskilde arbetssökande skall ta lära sig under perioden på arbetsplatsen.
  • APL skall tidsättas
  • Uppföljningar bokas in samt utifrån behov
  • Eventuellt kompletterande utbildning läggs in efter behov eller från början

Kontaktperson: Christina Reuterwall, Enhetschef
Tfn: 021 - 39 15 59,
E-post: Kristina.Reuterwall[at]vasteras.se


Sidan uppdaterades 2018-08-15