Skriv ut

Praktik

Kan ditt företag erbjuda praktikplats?

Inom AMA Arbetsmarknad finns många arbetssökande med olika kompetenser och erfarenheter. Alla står till arbetsmarknadens förfogande. Många av dem är matchningsbara direkt mot jobb medan andra behöver möjligheten att visa upp sig under en praktikperiod.

Praktikplatser inom privata näringslivet och offentlig sektor väljs ut ifrån den arbetssökandes bakgrund, nuläge och framtidsplaner. Våra erfarna konsulenter gör en individuell planering med varje sökande för att se vad som är möjligt i nuläget och senare.
Praktikplatserna riktar sig främst till arbetssökande som står nära arbetsmarknaden och behöver matcha sin kompetens, bygga på sin erfarenhetsbank samt få möjlighet att på olika närma sig arbetsmarknadens krav.

Våra deltagare gör praktik med olika syften:

  • Förberedelse inför eventuell anställning.
  • Skaffa nya referenser.
  • Prova på ett yrke före eventuell utbildning.
  • Förbättra kunskaperna inom ett yrke.
  • Annan orsak som t.ex. språkpraktik, validering m.m.

Kontaktperson: Christina Reuterwall, Enhetschef
Tfn: 021 - 39 15 59,
E-post: Kristina.Reuterwall[at]vasteras.se


Sidan uppdaterades 2018-08-15